Blog

Történesek

2015. 02. 09.

 

Állóvíz, amiben állunk, élünk továbbra sem jegyezhetünk meg semmi fontosabb történést az elmúlt egy hónapból, amely lényegi elmozdulást jelentene az eddigiektől. Minden hónapban, így januárban is történt egy-egy pályázatok ígéretét rejtő nyilatkozat, a most éppen aktuális céldátumról, amikor elindul a „pályázat dömping”.

 

A figyelem jelenleg a 2007-2013 időszak pályázati forrásainak felhasználásra irányul, ezen időszak sikerességére nagyobb hangsúlyt fektetnek, mint a Széchenyi 2020 megvalósítására. Ezen időszak forrásainak felhasználást segíti több tavaly év végén megjelent szabály módosítása, így például a biztosíték nyújtási kötelezettség eltörlése. Ezen szabály módosítás nagyon szükséges volt, hiszen ezen értehetetlen szabályozás okán csúszott több száz projekt megvalósítása és kifizetése, nehezen követhető és kereshető az ok, miért éppen 2014 december végén kellett ezen szabályt módosítani. A lényeg, hogy több száz projekt menekült meg így a bukéstól. Ahogyan a projekt zárások ütemezése is változott a kormányrendelet szerint, így igazából mindenkinek 2015 december 31-ig lesz lehetősége zárni a projektjét, vagyis eddig kell benyújtani a záró beszámolót és kifizetési igénylést. Ezt mindenki döntse el segítség vagy sem. A megtett intézkedéseket alátámasztja az intézményrendszer nehézkes működése, hogy finoman fejezzem ki a hatalmas problémát, amit az átszervezések okozta szakember elvándorlás gerjesztett, amiről nem szabad az intézményrendszeren belül tudomást venni. A pályázói oldalon viszont érezni és tapasztalni. Szerencsére a felmerült problémát intézményi szinten is észlelték és igyekeznek visszacsábítani az elveszített munkaerőt, illetve újabb erőforrásokat beszerezni, akik pályázat lebonyolításban tapasztaltak. Ez mindenképpen jó hír a 2007-2013 időszak sikeres zárása és a Széchenyi 2020 program sikere érdekében.

Szólni kellene még pár mondatot a megjelent jogszabályokról és módosításról. Átfutva a Kormány 272/2014. (XI. 5.) rendeletét, meg kell állapítani, hogy néhány elemtől eltekintve nem tartalmaz jelentős újdonságot a korábbiakhoz képest. Tény, hogy a szabályozás alapja a korábbi rendelkezéseken nyugszik, beemelve az EMVA korábbi szabályozását is. Így egy közel 200 oldalas masszív szabályozás halmaz jött létre, amely minden érintett feltételt tartalmaz. Ezen szabályozás sokkal használhatóbb és kiterjedtebb a korábbiaknál. Tartalmaz minden – akár az eddigiekben nem szabályozott – olyan feltételt, amely egy pályázati projekt kapcsán szükséges és előfordul. A jogaszályból kitűnni látszik, hogy az elmúlt néhány év tapasztalatát igyekeztek belegyúrni. Ami nyilván annak köszönhető, hogy átszervezések ide-oda a pályázatok kezelését végző szervezetekben megtalálható egy igen erős humán erőforrás mag, akik szakmai értelemben viszik az ügyet és az elmúlt sok évben jelentős tapasztalatra tettek szert kormányokon átívelve.

Az egyik új dolog a szabályozásban, a korábbi bejegyzésemben már említett éves fejlesztési keret elkészítése és jóváhagyása, amelyre még nem volt példa, hiszen a tavalyi évben ez elmaradt. Kiderül a szabályozásból, hogy azt az NFK (Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság) hagyja jóvá és jóvá hagyást követő 5 napon belül a www.szechenyi2020.hu honlapon közzé is teszik, csak a közzététel határideje maradt ki a jogszabályból…

Ugyancsak megtalálható a szabályozásban egy apró de igen fontos újítás a kutatás-fejlesztésre vonatkozó projektek esetében, amely ha valóban igaz, és visszaköszön a pályázatok felhívásaiban is, akkor jelentős könnyítést és eredmény növekedést okozhat. Eszerint elszámolható költséggé válik: „A magasan képzett munkaerő kölcsönzéséhez nyújtott támogatás alkalmazása esetén az elszámolható költségek körébe tartozik minden, a magasan képzett munkaerő kölcsönzésével és foglalkoztatásával járó, a KKV-knál felmerülő költség, ideértve a közvetítő ügynökség igénybevételének költségeit, a munkaerő-kölcsönzés díját, valamint a kölcsönzött munkaerő mobilitási juttatásaként jelentkező ráfordításokat az Sztv. szerint, ha e költségek nem haladják meg a piaci árat.”

Így legyen!

Linkek:

http://www.portfolio.hu/unios_forrasok/gazdasagfejlesztes/jol_koltottuk_el_az_unios_milliardokat_nyarra_tisztabban_lathatunk.4.209691.html

http://www.portfolio.hu/users/elofizetes_info.php?t=cikk&i=209508

http://www.origo.hu/gazdasag/20150203-varga-mihaly-unios-penzbol-elenkitene-a-gazdasagot.html

http://www.portfolio.hu/users/elofizetes_info.php?t=cikk&i=209043

http://www.portfolio.hu/users/elofizetes_info.php?t=cikk&i=209269

http://www.napi.hu/magyar_gazdasag/lazar_szerdan_dont_a_kormany_az_eu-s_penzekkel_kapcsolatos_intezkedesi_tervrol.592330.html