Blog

ImmunProfil Plus immunológiai laboratóriumi vizsgálati eljárás

2020. 10. 15.

 

Az Immunprofil Plus eljárás újdonsága, szellemi hozzáadott értéke a perifériás vérből kinyert mononukleáris sejtek (PBMC) in-vitro stimulálásával aktivált citokinek ELISA és PCR vizsgálatokon alapuló mérése, az ún. Toll-szerű és NOD-szerű receptorok funkcionális hatékonyságának becslése érdekében.

 

Az alkalmazása során az alábbi eredményekre és nyert adatokra tettünk szert.

Az ELISA és PCR módszerek komplexen a humán TLR és NLR működésének kvantitatív mérésére alkalmas. Az eredményeink bizonyítják, a természetes immunválasz ún. sejthez kötött tényezői közül az ún. toll like receptorok (TLR) és az ún. NOD like receptorok működése (NLR) fontos szerepet játszik több immunológiai alapú betegségben, valamint fontos prognosztikai tényező a különböző fertőzésekkel szembeni ellenállás és fogékonyság tekintetében. A TLR és NLR működésének tesztelése visszaigazolást nyert, vagyis annak vizsgálata, hogy a jelenleg ismert 10 TLR és 2 NLR csökkent működésű vagy fokozott aktivitású, fontos egyedi, személyre szabott indikátor egyes immunológiai hátterű betegségek kialakulásában, ill. a betegség prognózisában.

Az ImmunProfil Plus immunológiai laboratóriumi vizsgálati eljárás vizsgálata személyre szabottan, rutin jellegűen elvégezhető. Ezen eljárással a genetika alapú összehasonlítások elvégezhetőek, melyekkel a fenotípusos és genotípusos adatok értékelése megtörténhet. Ezek alapján, ezeknek a problémáknak a feloldására használható stimuláló molekulák széles körét lehetséges alkalmazni, mely segítségével a fenotípusos vizsgálat elvégezhető. Az ImmunProfil Plus immunológiai laboratóriumi vizsgálati eljárás eredménye ennek a panelnak az optimalizálása bővítése, szűkítése a páciensre specifikálva. A fenotípusos vizsgálathoz ELISA alapú, a genetikai vizsgálathoz valós idejű polimeráz láncreakció (PCR) tesztek használhatóak. Ennek következtében az általunk nyújtott vizsgálattal – melyek a TLR-ra és a NLR-ra terjed ki - meg tudjuk mondani, hogy melyek azok a releváns velünk született immunválasz gének működési paraméterei, melyek az adott időben jól vagy rosszul működnek. Az eljárás eredményeképpen tudunk javasolni célzott „személyre szabott” táplálék kiegészítőket vagy ún. immunológia válaszadó képességet befolyásoló gyógyszereket, amelyek segítségévek azoknak a géneknek a működése, melyek korábban nem megfelelően működtek, funkcionálisan korrigálhatók.

Az ImmunProfil Plus immunológiai laboratóriumi vizsgálati eljárás egyértelmű technológiai fejlődés az eddigi eredményekhez képest, mivel jelen ezen eljárással nem csak a hibás receptorokat azonosítottunk, hanem ezen hibás receptorok stimulálására alkalmas eljárás keretei között az immunrendszer célzott erősítésével kezelhetővé tettünk az adott receptorok „meghibásodása” miatt kialakult betegségeket.

Igazolt eredményeket értünk el eddig az alábbi betegségek esetében:

Vírusfertőzések: TLR1,2,3,7,8,9,10

Bakteriális fertőzések: TLR1,2,4

Gombás betegségek: TLR2

Gyulladásos betegségek: TLR2,4,5,6,8 NOD1,2