Blog

Speciális csatlakozó család

2020. 10. 15.

 

Az Innovoflex Kft. a „Speciális csatlakozó család fejlesztése” tárgyban elnyert GINOP-2.1.7-15-2016-00195 számú pályázat keretében (2017.06.01-től 2019.05.31. időszakban) a projekt eredményeként kifejlesztett egy komplett diagnosztikai csatlakozó családot, melyet az alábbiakban szeretnénk részletesebben bemutatni, illetve az elért eredményekről beszámolni.

Az Innovoflex Kft. 2006-óta foglalkozik különféle diagnosztikai csatlakozók tervezésével és gyártásával. Az eltelt időszakban közel 100 féle, különböző formájú és fajtájú csatlakozót fejlesztettünk ki. Az utóbbi időben felmerülő igényekre és a megjelenő új speciális csatlakozókra viszont még nem voltak megoldásaink, melyeket a gyártási folyamataink hiányosságaira lehetett visszavezetni. A témában jártas kollégák segítségével feltártuk, hogy a folyamatainkban hol lehet tudásbéli és technológiai lemaradásunk. Ennek ismeretében a jelen pályázat segítségével alaposan kielemeztük, majd kijavítottuk a csatlakozók gyártásának hibás lépéseit.

 

Az első szakaszban a jelenlegi megoldásainkat vetettük alapos vizsgálat alá. Tanulmányoztuk a csatlakozóink általános felépítését és meghatároztuk, hogy a különböző részegységeknek milyen feladatokat kell ellátniuk. Ezután kielemeztük, hogy az adott modul ellátja-e maradéktalanul a feladatát, és ha nem milyen hibák jelentkeznek a használat során.  Az általunk feltárt és a vevőktől visszakapott problémákat összegeztük, analizáltuk és hibafeltáró módszerek segítségével feltártuk a hibák okait.

Az elemzés során összegyűjtöttük és csoportosítottuk a jelentkező hibákat, majd ajánlásokat dolgoztunk ki, hogy a tervezés különböző szakaszaiban mire kell figyelni, hogy a jövőben ezek a problémák ne fordulhassanak elő a csatlakozóinkkal. Végül pedig meghatároztuk a kapcsolódó tervezési lépéseket.

A felmerült követelményeknek megfelelően felülvizsgáltuk a jelenleg használt alapanyagainkat és új nyersanyagokat teszteltünk, melyeknek egy részét valószínűleg a jövőben alkalmazni tudjuk az új diagnosztikai csatlakozóink gyártásánál.

A projekt során felmerült problémákból az is kiderült, hogy a korábban használt mérőtűk nem teljesítik megfelelően a velük szemben támasztott követelményeket. Ezért a tervezési szakaszban alvállalkozói segítséggel jelentős időt és energiát fordítottunk különféle új típusú mérőtűk és hüvelyek kifejlesztésére, a mai napig is ezeket az újonnan kifejlesztett mérőtűket használjuk a gyártásaink során. Leghasznosabbak ezek közül a következő kialakítások.

Az MP202-A-210-300-BG jelzésű tű használatával elkerültük a korábban viszonylag sok hibát okozó tűberagadásokat. A megrendelőink visszajelzése alapján a tűberagadási probléma 95%-kal visszaeset. Továbbra is vizsgáljuk, hogy a maradék hibát mi okozza, de ezek nagy része a karbantartás elmaradásából adódik.

Az MP202-A-210-300-BG-s jelzésű tű az előző típus rövidített változata, mely az előbbiekben felsorolt előnyök mellett a rövidebb stekkerek gyártását is lehetővé tette, melyre az eddig használt hosszú tűk miatt nem volt lehetőség. Jelenleg ezeket a típusú rövidebb csatlakozókat is gyártjuk.

A hibák gyakoriságából kitűnt, hogy elég nagy százalékban fordultak elő meghibásodások a tűk hátra csúszásából adódóan. Erre a problémára a megoldást az R202-OS-DS és az R202-OS-R-DS típusú hüvelyek használata eredményezte. A tűk hátra csúszását közel egy évig teszteltük, majd az új hüvelyek alkalmazása bevált.

Az MTBP202-A-200-300-BG jelzésű tű az újonnan kifejlesztett maszkos csatlakozók kialakításánál jelent nagy előnyt, melynek tervezésekor nem csak a maszk használatának lehetőségét vettük figyelembe, hanem a beragadási problémák is megoldódtak. A maszkos csatlakozók használata azért jelentős, mert nem engedi, hogy a gyártósoron hibás alkatrészek menjenek át.

Az MTBP202-A-200-300-BG-S az előző típus rövidített változata, mely az előzőekben felsorolt előnyök mellett a rövidebb stekkerek gyártását is lehetővé teszi.

A tervezésben közreműködő alvállalkozóval évek óta állunk kapcsolatban és a projekt által még szorosabb lett az együttműködésünk. Az így már birtokunkban lévő új mérőtűk segítségével és a feltárt hibák alapján kidolgozott tervezési javaslatok figyelembevételével négy prototípus csatlakozó gyártását tudjuk elvégezni:

a; Vezérműtengely jeladó (rövid tű)

A vevői igényeknek megfelelően egy olyan rövid kialakítású csatlakozót kellett kifejlesztenünk, amely a motor és a környezetében rendelkezésre álló szűkös helyen elfér, miközben könnyen fel- és leszerelhető, szükség esetén könnyen javítható. Teszt közben nem akadályozza a berendezés működését. Megoldásként az MTBP202-A-200-300-BG-S típusú kontaktpin segítségével egy olyan két részből álló rövid csatlakozót sikerült kifejlesztenünk, ami eleget tesz a megadott követelményeknek.            

b; Raildruckszenzor (maszkos kivitel)

Jelen adapter esetében nagy számban fordultak elő olyan hibák, amik a helytelen felhelyezés miatt rongálták a motoroldali csatlakozókat. Ha ezt nem vették időben észre, volt, hogy csak a motor autóba történő beépítése során derült ki a hiba, ami nagy anyagi károkat és jelentős időkiesést okozott a gyártásban. Az MTBP202-A-200-300-BG típusú mérőtű segítségével sikerült egy olyan maszkos csatlakozót kifejleszteni, ami ezeket a hibákat a tesztelési folyamat során kiszűri. Mindeközben a csatlakozó szerelhető, javítható maradt és az említett tű használatával a tűk hátra csúszása is megoldódott. Jelenleg már szállítjuk a maszkos kivitelű csatlakozókat és ennek alapján készülnek már újabb maszkos kivitelek is.

c; Bypass csatlakozó (rövid tű, különleges kialakítás)

A Bypass adapter egy olyan speciális csatlakozó, melynek a motoron való elhelyezkedése miatt rövid kivitelűnek és különleges formájúnak kell lennie. A projekt folyamán sikerült egy olyan alumínium házas csatlakozót kifejleszteni, ami a rövid kontakt pinek miatt viszonylag könnyen csatlakoztatható, erős kivitelű. Továbbá a tűk védelmére a rendelkezésünkre álló prototípus technológiákkal el tudtunk készíteni egy különlegesen kialakított zárósapkát, ami a könnyű szerelhetőséget biztosítja. Hagyományos anyagokból, hagyományos eljárásokkal ezt a részegységet nem, vagy csak hosszú idő alatt gazdaságtalanul lehetne kialakítani. Ezt is szállítjuk és mintájára készítjük a többi speciális csatlakozót.

d; Forgó csatlakozó alap kivitel

Végül a projekt keretében sikerült egy olyan körbe forgó csatlakozó típust kiala­kítanunk, amely az első tesztek alapján eddig működőképesnek bizonyult. Segítségével olyan motoroldali csatlakozókra is könnyedén rá tudunk csatlakozni, ami az eddigi típusokkal nem volt kivitelezhető. Ez a műszaki megoldás bevált, jelenleg is szállítjuk. Ellátja ugyan a feladatát, de a rövidebb élettartama és a bonyolult műszaki megoldás miatt gondolkozunk a továbbfejlesztésén.

A gyártás jelentősen egyszerűsödött, a hibákból tanulva kiküszöböltük a gyártás közben fellépő problémákat.

A projekt során kidolgozott vizsgálati módszerek beváltak, a csatlakozókat ezen alapuló minőségi átvétel után küldjük ki a megrendelőknek.