Blog

Termikus eljárással működő hulladékhasznosító berendezés

2020. 10. 15.

 

A kutatás célja egy olyan hulladékhasznosító berendezés létrehozása, amely termikus eljárás révén működött, ezáltal alkalmas olyan anyagok kinyerésére a társított, illetve vegyes műanyag hulladékból, amely más úton nem lehetséges. A hőbontással működő berendezés segítségével még a szemmel nem látható alkotóelemek is felszínre kerültek, majd a kezelés során a kémiai elemek kölcsönhatásba létnek, ezáltal kiválasztódtak és tovább hasznosítható nyersanyaggá alakulnak. Ezekből az anyagokból a továbbiakban villamos energia, üzemanyag, fűtőanyag és kenőolaj állítható elő. A technológia létrehozása nélkül ezek a hulladékok nem kerültek volna hasznosításra, így a környezetet terhelve kerültek volna megsemmisítésre. Ezáltal a projekt megvalósítása, nemcsak cégünk életében jelent komoly előrelépést, hanem a hulladék gazdálkodási iparágra és ezáltal a környezetvédelemre is pozitív hatással bír.

 

Eredmény termék bemutatása

 

A kutatás során egy olyan technológia jött létre, amely a hőbontással üzemel és alkalmas évente 5500 tonna műanyag hulladék feldolgozására. A feldolgozás során a hulladékokból különböző termékek keletkeznek, amelyeket a későbbiekben energia előállítására tudunk felhasználni. Ezen anyagok újrahasznosításával olyan hulladékból termelt energiát tudunk előállítani, amely a villamos energia rendszerbe betáplálva a jogszabályban meghatározott áron értékesíthető.

Ezen termékek:

-           gáz

-           folyékony termék az olaj

-           szilárd termék a koksz

 

Gáz felhasználás

A működéshez illetve a gyártási folyamathoz szükséges hőenergia előállításához (felfűtéshez) szükséges gázt a külön tárolótartályból vissza tudjuk táplálni, ezért a rendszer külső energiaigénye meglehetősen alacsony, kedvező hatásfokú.

 

Az olaj felhasználása

Olajat főleg a HDPE feldolgozásából nyerjük, mely a feldolgozott hulladék 70%-a, továbbá az LDPE feldolgozásából, amiből a kinyerhető olajtartalom 40-50%, az ABS-ből 50%, valamint a PE-ből 70%.

A keletkezett olajat tovább tisztítjuk, desztilláljuk, így azt a későbbiekben üzemanyagként lehet hasznosítani, illetve generátorok energiaszükségletét lehet vele fedezni, ami ezáltal áram termelését fogja végezni. A keletkezett áramot törvényi előírások szerint visszatápláljuk az elektromos energia hálózatba.

 

A koksz felhasználása

A keletkezett szilárd maradékanyagnak igen jelentős a széntartalma és a bevitt hulladék energia tartalmának számottevő részét tartalmazza. Ez az anyag szintén felhasználható energianyerésre. A kokszot ipari alapanyagként, vagy brikettálás után, mint energiahordozó tudjuk szintén értékesíteni. A koksz, salak már nem tartalmaz toxikus anyagokat, hazai alkalmazás esetén minősítő vizsgálatok után, III. osztályú minősítés esetén pl. takaróföldként szintén elhelyezhető.

 

Összességében tehát a technológia megtermeli a saját áramszükségletét a hulladék feldolgozása során, valamint többletenergiát termel és gazdasági hasznot is hoz, hiszen a megtermelt és a hálózatba visszatáplált áram a piaci áron magasabb, jogszabályban meghatározott áron értékesíthető.

 

A létrehozott berendezés a termikus eljárással, a hőbontás elvén alapul.

Ezen folyamat során a társított, illetve kevert műanyag hulladékok hő hatására oxigénszegény vagy oxénmentes közegben szabályozott, ellenőrzött körülmények között bekövetkező kémiai lebontása megy végbe.

A végtermékek (olaj, gáz, koksz) aránya és mennyisége függ a beadagolt hulladék összetételétől és a technológia alkalmazásától. Jellemzően a műanyag hulladékokból kinyerhető termékek mennyisége:

gáz: 25%-35%

olaj: 40%-70%

koksz: 15%-25%

Ennek megfelelően a projekt során meg kellett határoznunk a termikus eljárás pontos paramétereit, azaz a folyamat reakciófeltételeit annak érdekében, hogy a különböző összetételű hulladékokból a legoptimálisabb eredménnyel nyerjük ki az energiahordozókat.

A meghatározandó reakció feltételek közé tartozik elsősorban a hőmérséklet, a felfűtési idő és a reakcióidő, továbbá a szemcse-, ill. darabnagyság és az átkeveredés mértéke, hatékonysága. A végtermék összetételének és részarányának alapvető meghatározója a hőmérséklet. A hőátadástól függ a felfűtési sebesség, amely szintén hat a végtermékek összetételére, minőségére. Az alkalmazott hőmérséklet tartomány 450–550 °C között mozog.

Az eljárás megindítása előtt a keletkezett, társított, illetve vegyes műanyagokat előkezelés után adagoló rendszer segítségével betöltjük a hőkezelő gépbe. A rendszerbe egyszerre 15 tonna hulladék tölthető be egy ciklushoz.

Egy termelési folyamat 10-12 órát vesz igénybe a betöltött hulladék összetételétől függően. A termikus eljárás során szétbomlik a hulladék a három összetevőre, és ezeket a tervezett berendezés integrált rendszere szétválasztja és szeparáltan elkülöníti. A különböző anyagok mindegyikét külön kezeljük, külön tároló helyre kerülnek raktározásra.

 

További információ az EuroInvestMetal Kft. honlapján található.