Blog

A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása a leghátrányosabb helyzetű régiókban - GINOP Plusz-1.2.3-21 felhívástervezet

2021. 11. 22.

 

A felhívás célja olyan beruházások megvalósításának támogatása, amelyek javítják a technológiai felkészültséget, versenyképességet és erőforrás-hatékonyságot, ezen keresztül a termelékenységet, illetve amelyek szem előtt tartják a területi kohézió szempontjait és kedvező területi hatásokkal bírnak, hozzájárulva ezzel a területi egyenlőtlenségek mérsékléséhez is.

 

Fontosabb kritériumok:

 • a megvalósítás Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak- Alföld, Dél-Alföld régiók egyikében, vagy az ezen régiókon kívül eső, szabad vállalkozási zónának  minősülő településen lehetséges
 • a pályázó rendelkezik legalább 1 lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti évvel, melyben éves átlagos statisztikai létszáma legalább 3 fő volt
 • a tervezett keretösszeg 100 Mrd Ft
 • minimum 10 millió Ft, maximum 150,5 millió Ft visszatérítendő támogatás, mely az alábbi feltételek teljesítése szerint vissza nem térítendővé válhat:
  • korszerű vállalati technológiai megoldásokat alkalmazása,
  • bruttó hozzáadott érték GDP növekedéssel arányos növekedése,
  • vállalkozói tudás bővítése,
  • projekt hatékony végrehajtása (legfeljebb 3 alkalommal kerül benyújtásra módosítási igény).
 • 9 fő statisztikai állományi létszámig a maximálisan elszámolható összköltség 99 millió Ft, 10-49 fő statisztikai állományi létszám között a 135 millió Ft
 • a támogatás technológiafejlesztésre, infrastrukturális és ingatlan beruházásra, tanácsadási és képzési szolgáltatások igénybevételére, megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazására és információs technológia-fejlesztésre vonatkozik
 • maximum 24 hó megvalósítási idő
 • támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 70%-a, ezen felül önerőből kell finanszírozni a projektet
 • az előleg összege a támogatás 100%-a

 

A benyújtás időszaka: 2022. január 17. 08:00 órától 2022. január 24. 12:00 óráig