Blog

INTERTICKET Kft. – Blockchain alapú egyenlegkezelő-rendszer

2021. 11. 29.

 

 

 

Komplex egyenlegkezelési rendszert a banki szektoron túl számos más iparág igényel. Vállalkozások vásárlói, ügynökei és külső partnerei közt olyan elszámolási rendszerre van szükség, amely maximális rugalmassággal tud alkalmazkodni a folyamatosan változó gazdasági és piaci feltételekhez. Az azonnali fizetési tranzakciókon túlmutató, vagy éppen annak költségét csökkentő komplex elszámolási rendszerre van szükség. Ilyen felhasználási terület a törzsvásárlói programok – ahol engedmények, speciális jogosultságok, illetve konkrét értéket megtestesítő lojalitási pontok, tokenek cserélnek gazdát – vagy a komplex ügynöki elszámolási rendszerek területe, ahol a teljesítmények, jutalékok konkrét pénzben jelentkező ellenértékeit szükséges nyilvántartani és elszámolni.

Ezen projekt olyan rugalmas egyenlegkezelési rendszert hozott létre, amelyben az adminisztrátori felhasználó fejlesztő munkatárs bevonása nélkül képes a rendszerben komplex üzleti célokat definiálni, azokat módosítani. A tranzakciók lebonyolítása és az egyenlegkezelés emelt biztonsági szinten valósult meg. A projekt során a blockchainen létrehozott számlák és egyenlegek felhasználhatók piaci szektorok között is, mint referencia adatbázis. Elkerülhető lett ily módon számla rendszerek sokaságának összehangolása, mivel a referencia adatbázis minden arra jogosult résztvevő számára biztonságosan, és egyben transzparens módon rendelkezésre áll. Ugyanehhez a blockchain hálózaton rögzített referencia adatbázishoz hozzáférhetnek megfelelő jogosultsággal rendelkező auditorok vagy hatósági szervek. A blockchain használata hosszú távon hatalmas lehetőségeket nyitott mind ágazati, mind nemzetgazdasági szinten.

A fejlesztés eredménye több probléma együttes megoldására irányult. A fejlesztés eredménye lehetővé teszi az azonnali, tranzakció időpontjához kötött valós idejű elszámoltatások lehetőségét. Ily módon pl. egy viszonteladó rögtön számláján láthatja jutalékát. Egy szerződött alkalmi partner rögtön megkaphatja elvégzett munkájáért a díjazást. Egy loyalty program résztvevője azonnal megkaphatja pontjait, amint egy vásárlás lezajlik.

A projektben alkalmazott rule-engine szabály motor és a blockchain modulban alkalmazott okos szerződések összekapcsolásával komplex szabály rendszerek határozhatók meg magas felhasználói szinten. A hagyományos könyvelési rendszerek egy szervezeten belül vannak használva. A szervezetek közötti megállapodásokra külön nyilvántartást vezetnek minden szervezet saját rendszerében. A blockchain technológia felhasználásával olyan rendszert hoztunk létre, amely révén minden kapcsolódó szervezet egy közös főkönyvi tranzakciós listának másolatával dolgozik. A megosztott felépítésű blockchain hitelességét és megmásíthatatlanságát a blockchain conszenzus mechanizmusa biztosítja. Sajátosan egyedi a wizzard/rule-engine/blockchain integrált megoldás. Miután a wizzardban a felhasználó meghatározta a komplex szabályok sokaságát, a wizzard ezekből a beállított szabályokból két irányban készít definíciós kimeneti eredményt. Az egyik eredmény a rule-engine szabály motorhoz szükséges bemenő input paraméterek leírását tartalmazza, míg a másik eredmény az okos szerződések solidity program nyelven készített forráskódját tartalmazza. Az elkészített bemeneti információk automatikusan betöltődnek egyrészt a szabály motorba másrészt a létrejött okos szerződések azonnal felhasználhatóvá válnak a rendszer számára.

Jelentős kutatási munkát igényelt annak meghatározása, hogy optimálisan mely szabályokat célszerű a blockchain-en implementálni és mely szabályokat érdemes a rule-engineben implementálni. A blockchain okos szerződések ilyen jellegű felhasználására nem volt példa példa. A blockchain technológia természetéből fakadóan az egyik legnagyobb kihívás az, hogy az automatikusan létrehozott okos szerződések teljes biztonságát garantálni tudjuk. Az okos szerződések biztonsági auditálásának a fejlesztési fázisban kellett megtörténnie. Az éles rendszerben véglegesen használható okos szerződések halmazát ilyen formán építőkockánként kell felépíteni.

További lényeges kutatás és fejlesztést igényelt a blockchainre vihető logikák skálázhatóságának kérdése. A maximális válaszidő sebesség elérésére minél több logikát a szabály motorral célszerű elvégeztetni. Ugyanakkor minden olyan információt, szerződési feltételt és paramétert, ami az egyes résztvevők között jött létre, célszerű megosztani az egyes résztvevők között és megváltoztathatatlanul a blockchain-en tárolni. Az új rendszer leváltja a jelenleg használt hard-kódolt beprogramozott elszámoltatási rendszert, ezáltal jelentős fejlesztői kapacitás szabadul fel. A fejlesztői szűk keresztmetszet eltűnésével nagyságrenddel több új felhasználási igény kielégítése válik lehetővé.

 

___________________________________________________

A 2018-1.1.1-MKI-2018- 00066 azonosítószámú projekt publikációjaként megjelentetett tartalom.

További információ a termékről az Interticket Kft. ügyfélszolgálatán kérhető.