Blog

PIACI KFI 2019

2019. 06. 18.

Megjelent a hazai innovációs alapból finanszírozott K+F pályázati felhívás végső változata, amely alapján el lehet kezdeni projekteket generálni.

A Közép-Magyarországi Régióban és a konvergencia régiókban is elérhető kifejezetten K+F-re vonatkozó pályázati felhívás, most 2 különböző konstrukciót tartalmaz, amely célja gyorsan piacosítható termékek, szolgáltatások és eljárások kifejlesztése. Olyan projektek támogathatók, amelyek újdonságot tartalmaznak, üzletileg hasznosíthatók, és hozzásegítik a vállalkozásokat ahhoz, hogy innovatív vállalkozássá váljanak.

 

Fontos feltételek a teljesség igénye nélkül:

  • csak komplex projekteket lehetséges benyújtani (bér/alvállalkozó/beruházás/nemzetközi piacra jutás együttesen)
  • 3 év fenntartási kötelezettség
  • nincs létszámtartási kötelezettség
  • 100—500 millió Ft és 400-1000 millió Ft K+F támogatás
  • kötelező a nemzetközi kiállításon vásáron való megjelenés a termékkel
  • árbevétel növekedést kizárólag a projekt eredményeiből kell elérni
  • iparjogvédelem benyújtása a fejlesztés eredményére
  • 45 mrd Ft a teljes keret
  • önerő igazolása a pályázat benyújtásánál
  • 75% előleg a támogatási szerződés aláírását követően

 

  2019-1.1.1-PIACI KFI
PIACVEZÉRELT KUTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS PROJEKTEK TÁMOGATÁSA
Támogatást igénylők köre  Jogi személyiségű vállalkozások, nonprofit gazdasági társaságok és egyéb gazdasági
szervezetek közül a 113, 114, 141, 226 vagy 141 GFO kóddal rendelkeznek kóddal rendelkezők, amelyek
- 2018-as jóváhagyott és közzétett beszámolóval és minimum 2 teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek
- 2018. évi átlagos statisztikai állományi létszáma nem lehet kevesebb 3 főnél, saját tőkéje nem negatív
- Kettős könyvvitelt vezetnek és nem tartoznak az EVA, KATA hatálya alá
- A projekt összköltsége nem lehet magasabb a 2018. évi árbevételénél
- Az igényelt támogatás összege nem lehet magasabb a saját tőke
összegénél
- A projektben 1 évre tervezhető átlagos személyi jellegű ráfordítás nem lehet magasabb a
2018. évi személyi jellegű ráfordításának 100%-ánál
Támogató tevékenységek, elszámolható költségek

1) Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatásból működési költségek
a) Személyi kiadások (min 30%)
b) Szolgáltatások költségei (max 40%)
c) Anyagköltségek
d) Eszközbeszerzés (max 40%)
e) Immateriális javak beszerzése (max 10%)
2) De minimis jogcímen támogatott költségek
a) Tájékoztatási költség (max 0,5%)
b) Koordinációs költség (max 5%)
c) Közbeszerzés (max 1%)
d) Iparjogvédelemmel kapcsolatos költségek
3. Vásáron való részvételéhez nyújtott támogatás
a) Piacra jutáshoz kapcsolódó költségek (max 15%)

4) Regionális beruházási támogatás
a) Eszközbeszerzés (max 40%)
b) Immateriális javak beszerzése (max 10%)

Kötelezettségek a) KFI eredmény - a projekt fizikai befejezéséig tesztelt prototípust, piacra vihető terméket, technológiát, szolgáltatást állít elő.
b) Üzleti hasznosíthatóság - támogatott KFI tevékenységből és/vagy annak eredményéből származó
árbevétele a projekt befejezési évét követő üzleti évben eléri az elnyert támogatási összeg legalább 30%-át.
c) K+F ráfordítások szintjének megőrzése a társasági adóbevallásban szereplő K+F ráfordítások összege nem csökken a bázisérték alá (2018), vagy eléri a támogatás 25%-át.
d) Iparjogvédelmi oltalom- projekt szinten a projekt fizikai befejezéséig iparjogvédelmi oltalmi bejelentést tesz (az illetékes hazai, vagy nemzetközi hatóság által kiállított visszaigazolás).
Támogatás mértéke Támogatási kérelmenként az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 100 millió Ft, maximum 1000 millió Ft.
Benyújtás ideje A támogatási kérelmek (elektronikus) benyújtása a kitöltő program élesítésétől 2019. augusztus 5-ig lehetséges. Támogatás a rendelkezésre álló 24 mrd Ft keret erejéig nyújtható.