Blog

MEGHOSSZABBÍTÓDOTT A KKV START INNOVÁCIÓ BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE

2020. 06. 24.

 

A 2020-1.1.1-KKV START „KKV START INNOVÁCIÓ” című pályázati felhívással kapcsolatos szakmai vélemények iránti kérelmek új benyújtási határideje: 2020. július 20., a támogatási kérelmek benyújtási határideje: 2020. szeptember 28.

 

Bővebben

KKV START INNOVÁCIÓ

2020. 06. 02.

 

Elérhető a 2020-1.1.1-KKV START „KKV START INNOVÁCIÓ” című felhívás, melynek célja a mikro- és kisvállalkozások innovációs tevékenységének ösztönzése piacorientált innovációs projektjeik támogatásával.

Bővebben

Eszközbeszerzés VEKOP-1.2.6-20

2020. 05. 15.

 

Elérhető a VEKOP-1.2.6-20 „A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása” című felhívás, amelynek célja a koronavírus gazdasági hatásainak enyhítése a hazai vállalkozások munkavállalói létszámának minél nagyobb arányú megtartása, valamint a hazai KKV-k termelékenységének növelése és technológiai megújulásának támogatása, visszatérítendő támogatás formájában.

 

 

Bővebben

Eszközbeszerzés GINOP-1.2.8-20

2020. 05. 04.

 

Elérhető a GINOP-1.2.8-20 „A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása” című felhívás, amelynek célja a koronavírus gazdasági hatásainak enyhítése a hazai vállalkozások munkavállalói létszámának minél nagyobb arányú megtartása, valamint a hazai KKV-k termelékenységének növelése és technológiai megújulásának támogatása, visszatérítendő támogatás formájában.

Bővebben

K+F bértámogatás

2020. 05. 04.

 

A COVID-19-járvány alatti elbocsájtások elkerülése érdekében vissza nem térítendő támogatásban részesítik azokat a munkáltatókat, amelyek kutató-fejlesztő munkakörben foglalkoztatnak alkalmazottakat. Azok a munkáltatók pályázhatnak, melyek nem számítanak költségvetési szervnek, illetve amelyek kutatást, kísérleti fejlesztést végeznek, különösen a TEÁOR 72 (Tudományos kutatás, fejlesztés) tevékenységi körbe sorolt foglalkoztatók.

Bővebben

VNT2020-1 támogatási lehetőség

2020. 04. 22.

 

A koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatásról szóló 7/2020. (IV. 16.) KKM rendelet értelében megjelent az első olyan támogatási konstrukció, amely célja a vissza nem térítendő költségvetési támogatás nyújtásával a közép- és nagyvállalkozásokat a koronavírus-járvány következtében a gazdaság számára szükséges beruházásokra ösztönzése.

Bővebben

K+F források tavasza 2020

2020. 03. 03.

 

2020 tavasszal 3 olyan támogatási konstrukció jelenik meg amelyek a vállalkozások innovációs, termékfejlesztési és kutatási tevékenységét ösztönzik. A 3 különböző felhívás, 3 különböző célterületre, célcsoportnak, támogatási kategóriára vonatkozik. Egyértelmű cél azonban olyan vállalkozások támogatása, amelyek korábban még nem részesültek támogatásban vagy egyáltalán, vagy csak a kiemelt K+F támogatási területeken.

Bővebben

Meglévő források 2020

2020. 02. 28.

 

A Széchenyi 2020 program 2014-2020 közötti időszaka lassan a végéhez közelít, ami azt is jelenti, hogy csökkennek azon lehetőségek számai, amelyekben támogatási igénylés nyújtható be. Ugyanakkor a hazai finanszírozásból megvalósítható fejlesztésekre szánt források száma is bővül, ezen konstrukciókban is lehetőség adódik támogatási igénylések benyújtására.

Összegyűjtésre került azon lehetőségek listája, amelyek nyitottak és általunk is érdemesnek tartottak támogatás igénylés benyújtására vállalkozás fejlesztéshez, bővítéshez.

 

Bővebben

Foglalkoztatásbővítés ösztönzése

2020. 01. 27.

 

Mai naptól elérhető a GINOP-5.3.12-19 Foglalkoztatásbővítés ösztönzése című felhívás, amelyben a cél a munkaerőhiány kezelése, amelynek egyik lehetséges módja a vállalkozások tevékenységük bővítése, a munkaerőtartalékkal rendelkező térségekben, azon négy régiójában, ahol a foglalkoztatási ráta az országos átlag alatti szinten volt, vagyis az Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Dél-Dunántúl, Dél-Alföld.

Bővebben

Technológiai modernizáció

2019. 10. 06.

 

Elérhető a GINOP-1.2.10-19 Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai modernizációjának támogatása című felhívás, amelyben a cél a megjelölt iparágakban fejleszteni kívánó, valamint az együttműködő/hálózatosodó hazai KKV-k kapacitásainak bővítése és technológiai modernizációjának támogatása, modern eszköz- és gépparkok kialakításával, a szektor szereplői számára a versenyképesség feltételeinek megteremtésére, fenntartására.

Bővebben