Blog

Napelem beszerzés és energetikai korszerűsítés

2019. 10. 05.

 

Elérhető a GINOP-4.1.4-19 Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása című felhívás, amelyben olyan tevékenységek önállóan támogathatóak, amelyek nem jelentős felújításnak minősülő beruházással az energetikai korszerűsítésre kerülő épület energetikai minőség szerinti besorolását legalább két szinttel javítják, DD besorolás alatti épületek esetében, illetve vagy/és napelemes rendszer telepítését tartalmazzák.

 

Fontosabb kritériumok:

- támogatás nyerhető kizárólag napelem rendszerek telepítésére, a rendelkezésre álló tetőfelület nagysága és az éves energia szükséglet mértékéig

- támogatás nyerhető komplex energetikai beruházásokra (fűtés korszerűsítés, hőszigetelés, nyílászáró csere, világítás korszerűsítés, árnyékolás)

- a projekt támogatása nem lehet nagyobb, mint a 2018. évi árbevétel

- a teljes támogatás regionális támogatásnak minősül

- maximális 24 hónap a megvalósításra legkésőbb 2022.06.30-ig

- nem kell létszámtartást vállalni

- nem kell árbevétel növelést vállalni

 

Javaslom a feltételek tükrében a támogatási igénylés benyújtását, tekintve jelenleg nem látható, hogy a jövőben kedvezőbb konstrukciók kerülnének meghirdetése kizárólag támogatás és nem hitellel kombinált termék formájában.

Feltételek röviden:

 

GINOP-4.1.4-19
Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása

Pályázók

Mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok
- amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt teljes üzleti évvel,
- amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma minimum 1 fő
- amely a GINOP-4.1.1-8.4.4-16 vagy GINOP-4.1.2-18 kódszámú, vagy GINOP-4.1.3-19 kódszámú vagy jelen Felhívás keretében ugyanazon székhely, telephely vagy fióktelep fejlesztése kapcsán nem részesült támogatásban

Támogató tevékenységek

A) Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek
I. Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre
II. Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából
III. Napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia-ellátásához
IV. Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre

B) Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:
I. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése
a) Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése
b) Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése
II. Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése
III. Meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

Kötelezettségek

A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.

Támogatás mértéke

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:
minimum 3 000 000 Ft, maximum 100 000 000 Ft.
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség: 55%-a lehet.
 

Benyújtás ideje

A pályázatok benyújtása 2019. november 11-től 2020. január15-ig lehetséges, illetve a rendelkezésre álló 20 Mrd Ft keret kimerüléséig.