Blog

Technológiai modernizáció

2019. 10. 06.

 

Elérhető a GINOP-1.2.10-19 Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai modernizációjának támogatása című felhívás, amelyben a cél a megjelölt iparágakban fejleszteni kívánó, valamint az együttműködő/hálózatosodó hazai KKV-k kapacitásainak bővítése és technológiai modernizációjának támogatása, modern eszköz- és gépparkok kialakításával, a szektor szereplői számára a versenyképesség feltételeinek megteremtésére, fenntartására.

 

Fontosabb kritériumok:

- támogatás nyerhető új eszközök, gépek beszerzésére, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítására

- szoftver beszerzés a teljes költség 40%-ának mértékéig

- akkreditált klaszter tagsággal, vagy meghatározott TEÁOR szám szerinti főtevékenységgel kell rendelkezni

- a projekt összeköltsége nem lehet nagyobb, mint a 2018. évi árbevétel

- a teljes támogatás regionális támogatásnak minősül

- maximális 12 hónap a megvalósításra legkésőbb 2021.06.30-ig

- 100% előleg, max 70% visszatérítendő támogatás intenzitás, amely egészében vissza nem térítendővé válik a vállalt vállalások teljesítésével

- speciális vállalások kombinációja, amelyek nem teljesítése a támogatás visszafizetéséhez kötött

 

A felhívás egy teljesen új konstrukció, amely a jövőben általános lehet, vissza térítendő támogatás nyújtásával, amely meghatározott vállalások teljesítésével 2 év alatt vissza nem térítendő támogatássá válik. A vállalt feltételek esetleges nem teljesítése részbeni vagy teljes támogatási visszafizetést eredményez.

A támogatási igénylés benyújtását csak jól átgondolt és előre tervezetten javaslom, áttekintve és megtervezve a vállalások mértékét és teljesítésének lehetőségét.

 

Feltételek röviden:

 

GINOP-1.2.10-19
Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai modernizációjának támogatása

Pályázók

Mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok
- amelyek rendelkeznek legalább három lezárt teljes üzleti évvel,
- amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma minimum 1 fő
- amelyek akkreditált klaszter tagsággal (2019.08.15. előtti), vagy az alábbi TEÁOR szám szerinti főtevékenységgel rendelkeznek, mely egyben a projekt fejlesztendő tevékenysége is:
TEÁOR 26 (Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása)
TEÁOR 27 (Villamos berendezés gyártása)
TEÁOR 28 (Gép, gépi berendezés gyártása)
TEÁOR 3250 (Orvosi eszköz gyártása)

Támogató tevékenységek

Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, amely

Önállóan nem támogatható tevékenységek:
Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó információs technológia-fejlesztés
Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések
A támogatási kérelem keretében legfeljebb 4 db költségtétel rögzítése lehetséges.

Kötelezettségek

A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknakAz 1. Projekt Fenntartási Jelentés benyújtását követően kerül sor a projekt eredményességének visszamérésére, és annak eredményeként kerül megállapításra a tényleges visszatérítendő támogatás összege, melyet legkésőbb az 1. Projekt Fenntartási Jelentés jóváhagyását követő 180. napig egyösszegben kell visszafizetnie a kedvezményezettnek. Jelen konstrukció keretében részletfizetésre nincs lehetőség..

Támogatás mértéke

Az igényelhető vissza térítendő támogatás összege 0% kamat fizetése mellett:
minimum 5 000 000 Ft, maximum 40 000 000 Ft.

Az összköltség maximum 70%-át elérő visszatérítendő támogatás (VT), a támogatott projekt megfelelő teljesítése (projekt megvalósítási időszak), valamint az előre meghatározott – fenntartási időszak 1. évét követően visszamért - eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá (VNT).
Eredményesség mérésre két alkalommal kerül sor a benyújtott projekt esetében:
1. A projekt megvalósítását (maximum 1 év) követően
Az eredményességmérés időpontja: záró elszámolás elfogadásának időpontjában az alábbi feltételek mindegyikének teljesülése esetén a szerződött VT összegének 20%-a átfordulhat VNT-vé:
Az 1. Projekt Fenntartási Jelentés jóváhagyásának időpontjáig A szerződött VT összegének további 80%-a átfordulhat VNT-vé az alábbi szempontok alapján.
Előleg mértéke 100%.

Benyújtás ideje

A pályázatok benyújtása 2019. november 21-től 2020. február 13-ig lehetséges, illetve a rendelkezésre álló 2 Mrd Ft keret kimerüléséig.