Blog

Foglalkoztatásbővítés ösztönzése

2020. 01. 27.

 

Mai naptól elérhető a GINOP-5.3.12-19 Foglalkoztatásbővítés ösztönzése című felhívás, amelyben a cél a munkaerőhiány kezelése, amelynek egyik lehetséges módja a vállalkozások tevékenységük bővítése, a munkaerőtartalékkal rendelkező térségekben, azon négy régiójában, ahol a foglalkoztatási ráta az országos átlag alatti szinten volt, vagyis az Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Dél-Dunántúl, Dél-Alföld.

 

Fontosabb kritériumok:

- támogatás nyerhető minimum 3 maximum 15 fő foglalkoztatott létszám növelésére

- munkabér és jogszabályban meghatározott bérpótlékok és a munkáltatót terhelő adók és járulékok elszámolhatóak

- maximum havi bruttó 350 000 Ft munkabér a felső határ

- nincs TEÁOR szám szerinti tevékenység besorolás

- a projekt összeköltsége nem lehet nagyobb, mint az utolsó lezárt évi árbevétel

- a teljes támogatás regionális támogatásnak minősül

- maximális 24 hónap a megvalósításra legkésőbb 2022.12.31-ig

- 25% előleg, maximum 70% támogatás

- létszámfenntartás és bővítés vállalása a megvalósítás helyszínen

 

A támogatást igénylőnek vállalnia kell az illetékes Kormányhivatallal való együttműködést a toborzás során!

Feltételek röviden:

 

GINOP-5.3.12-19
Foglalkoztatásbővítés ösztönzése

Pályázók

Mikro-, kis-, és középvállalkozások
- amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt teljes üzleti évvel,
- amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma minimum 1 fő
- 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek

Támogató tevékenységek

Foglalkoztatott létszám növelése:
A jelen felhívás 3.4.1.1. a) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő munkavállaló foglalkoztatása 24 hónapon keresztül a támogatási kérelemben meghatározott székhelyen vagy telephelyen olyan induló beruházás esetén.
Legalább 3 fővel maximum 15 fővel bővíti a foglalkoztatottak számát úgy, hogy annak az előző tizenkét hónap átlagos statisztikai állományi létszámához képest az érintett telephelyen és a vállalkozás által foglalkoztatottak számának nettó növekedését kell eredményeznie.

Kötelezettségek

A támogatást igénylő a már létező, továbbá a beruházással létrejött új munkahelyeket a munkahely első betöltésétől számított legalább három évig az érintett területen fenntartja. A támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt keretében létrehozott megnövekedett átlagos statisztikai létszámot a fenntartási időszak végéig fenntartja.

Támogatás mértéke

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 8.000.000 forint, maximum 90.000.000 forint.
A támogatás maximális mértéke támogatható tevékenységtől függően:
Mikro-, kisvállalkozás - 70%
Középvállalkozás - 60%

Benyújtás ideje

2020. január 27. 12.00 óra és 2020. június 01. 12.00 óra között lehetséges, vagy legkésőbb a rendelkezésre álló 12 mrd Ft keretösszeg kimerüléséig