Blog

VNT2020-1 támogatási lehetőség

2020. 04. 22.

 

A koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatásról szóló 7/2020. (IV. 16.) KKM rendelet értelében megjelent az első olyan támogatási konstrukció, amely célja a vissza nem térítendő költségvetési támogatás nyújtásával a közép- és nagyvállalkozásokat a koronavírus-járvány következtében a gazdaság számára szükséges beruházásokra ösztönzése.

 

Feltételek röviden:

 • Keretösszeg 50 Mrd Ft
 • pályázók köre közép-, nagyvállalkozások pályázat benyújtását megelőző 12 hónap mutatói alapján
 • a bázislétszámát a pályázat benyújtásától a beruházás befejezéséig, de legalább 2020. december 31-ig fenntartja (nem csökkenti a létszámot ezen időszak alatt)
 • megvalósítási idő maximum 12 hó, 2021. június 30-ig
 • tárgyi eszközök beszerzése (középvállalat használt eszközt is elszámolhat)
 • nettó 150.000 euró támogatástól 800.000 euró támogatásig
 • 30-50% támogatás intenzitás
 • 100 előleg a támogatási szerződés után
 • 15 napos gyors elbírálás

 

Cél

A pályázat célja, hogy a Magyar Állam egyszeri, nem visszatérítendő költségvetési támogatás nyújtásával a közép- és nagyvállalkozásokat a COVID-19-járvány (koronavírus-járvány) következtében a gazdaság számára szükséges beruházásokra ösztönözze.

Keretösszeg

50 Mrd Ft 140 000 000 Euro keretösszegig.

Pályázók köre, Gazdálkodási feltételek

Közép-, nagyvállalkozások, (átlagos állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző 12 hónap alapján)

- amelyek 2019. december 31-én nem minősültek az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (Atr.) 6. § (4a) és (4b) bekezdése alapján nehéz helyzetben levő vállalkozásnak, de a koronavírus-járvány következtében azzá vált, vagy egyéb pénzügyi vagy gazdasági nehézségei támadtak:

- ha a vállalkozás névértéken felüli befizetést is magában foglaló jegyzett tőkéjének több mint a felét felhalmozott veszteségei miatt elvesztette;

- amely esetben legalább egyes tagok korlátlan felelősséggel bírnak a társaság tartozásai tekintetében, így különösen a közkereseti társaság, betéti társaság, közös vállalat, egyesülés és egyéni cég esetében, amennyiben a vállalkozás a saját tőkéjének több mint felét felhalmozott veszteségei miatt elvesztette;

- amely ellen a fizetésképtelenségi eljárásról szóló uniós rendelet szerinti fizetésképtelenségi eljárás indult vagy indítható;

- amely megmentési célú támogatásban részesült és a kölcsönt még nem fizette vissza vagy a kezességvállalás időtartama még nem járt le, vagy szerkezetátalakítási támogatásban részesült és továbbra is a szerkezetátalakítási terv hatálya alá tartozik;

- amely esetében az előző két évben a könyv szerinti idegen tőke és saját tőke aránya meghaladta a 7,5-et és a kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredménnyel számolt kamatfedezeti ráta kevesebb volt 1,0-nél."

Egyéb feltételek

 • megvalósítási idő maximum 12 hó 2021. június 30-ig lezárul
 • megvalósítási helyszín az egész ország területén

Kötelező vállalás

 • a) a bázislétszámát a pályázat benyújtásától a beruházás befejezéséig, de legalább 2020. december 31-ig fenntartja;
 • b) 2021. június 30-ig legalább nettó 150.000 euró értékű beruházást valósít meg Magyarországon."

Elszámolható költségek

 • tárgyi eszközök beszerzése (középvállalat használt eszközt is elszámolhat)
 • immateriális javak beszerzése
 • Ingatlanbérléssel kapcsolatos költség
 • Az energia termeléshez kapcsolódó eszközök költségei
 • Lízingköltség

Támogatható tevékenységek

A pályázaton az alább felsorolt, a Rendelet 8. § (1) bekezdésében meghatározottak kivételével bármely iparágban és gazdasági területen működő, Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, közép-vagy nagyvállalkozás formájában működő gazdasági társaság (a továbbiakban: „Pályázó”) vehet részt.

Támogatás mértéke és összege

A támogatás mértéke a beruházás megvalósításához szükséges forrás arányában az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

a) nettó 150.000 euró és nettó 300.000 euró közötti beruházás: a beruházás értékének 30%-a

b) nettó 300.001 euró és nettó 500.000 euró között beruházás: beruházás értékének 40%-a

c) nettó 500.000 euró feletti beruházás: a beruházás értékének 50%-a

A versenyképesség-növelő támogatás 100%-os támogatási előlegként, egy összegben, forintban kerül kifizetésre.

Benyújtás ideje

A pályázat benyújtása 2020. november 30-ig folyamatos.