Blog

Eszközbeszerzés GINOP-1.2.8-20

2020. 05. 04.

 

Elérhető a GINOP-1.2.8-20 „A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása” című felhívás, amelynek célja a koronavírus gazdasági hatásainak enyhítése a hazai vállalkozások munkavállalói létszámának minél nagyobb arányú megtartása, valamint a hazai KKV-k termelékenységének növelése és technológiai megújulásának támogatása, visszatérítendő támogatás formájában.

 

Fontosabb kritériumok:

 • a keretösszeg 33,3 milliárd Ft
 • a támogatás új eszközök, gépek beszerzésére, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítására vonatkozik
 • az átlagos statisztikai létszám 2020. április hónapra vonatkozóan minimum 5 fő
 • legfeljebb 18 hó megvalósítási idő
 • kötelező vállalás a 2020. április havi átlagos statisztikai állományi létszám legalább 90%-ának megfelelő számú munkavállaló foglalkoztatása a megvalósítás során
 • támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 70%-a, ezen felül önerőből kell finanszírozni a projektet
 • az előleg mértéke 100%
 • speciális vállalások kombinációja, amelyek nem teljesítése a támogatás visszafizetéséhez kötött

 

 

Cél

A felhívás elsődleges célja a koronavírus gazdasági hatásainak enyhítése a hazai vállalkozások (ezen belül is kiemelten a mikrovállalkozások) munkavállalói létszámának minél nagyobb arányú megtartásán, továbbá az egyes KKV-besoroláshoz és alkalmazotti létszámhoz illeszkedően elérhető támogatás révén megvalósuló fejlesztéseken keresztül. Fentieken túl, a hazai gazdaság fejlesztése érdekében jelen Felhívás kiemelt célja a hazai KKV-k termelékenységének növelése és technológiai megújulásának támogatása.

Pályázók

Mikro-, kis- és középvállalkozások, amelyek:

 • rendelkeznek legalább egy – a 2019. évre vonatkozó – lezárt, teljes üzleti évvel,
 • átlagos statisztikai létszáma 2020. április hónapra vonatkozóan minimum 5 fő volt,
 • Magyarországon székhellyel rendelkező gazdasági társaságok, kivéve Pest megye és Budapest.

Támogatott tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek (költségüknek el kell érnie a projekt elszámolható összköltségének legalább 20%-át):

 • Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Információs technológia-fejlesztés (legfeljebb a projekt összköltségének 20%-a)
 • Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licensz, know-how beszerzések, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó (szolgáltatás, tanácsadás) költségeik (legfeljebb a projekt összköltségének 20%-a)
 • Ingatlannal kapcsolatos infrastrukturális és ingatlan beruházás, bővítés, átalakítás, korszerűsítés (legfeljebb a projekt összköltségének 50%-a)
 • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele (műszaki-, termék és szolgáltatásfejlesztés, márka- és arculatépítés, stratégiai és vállalati pénzügyi tanácsadás, szervezet, folyamat és menedzsmentfejlesztés – legfeljebb a projekt összköltségének 20%-a)

Kötelezettségek

90%-os foglalkoztatás megtartás

A támogatást igénylő vállalja, 2020. április havi átlagos statisztikai állományi létszám legalább 90%-ának megfelelő számú munkavállalót foglalkoztat a megvalósítás során.

A Kedvezményezett a projekt megvalósítás befejezésétől számított 1 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt keretében létrehozott termékeket, szolgáltatásokat, továbbá a projektjére vonatkozóan tett kötelező vállalásait a fenntartási időszak végéig fenntartja.

A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 1 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak. A Záró Projekt Fenntartási Jelentés benyújtását követően kerül sor a projekt eredményességének visszamérésére, és annak eredményeként kerül megállapításra a tényleges visszatérítendő támogatás összege, melyet legkésőbb a Záró Projekt Fenntartási Jelentés jóváhagyását követő 180. napig egy összegben kell visszafizetnie a kedvezményezettnek. Jelen konstrukció keretében részletfizetésre nincs lehetőség.

A támogatás mértéke

5 millió Ft – 153,5 millió Ft közötti visszatérítendő támogatás

 • 5-9 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott;
 • 10-49 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott az első 9 főre, majd 1 millió Ft/alkalmazott a 10. főtől;
 • 50-249 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott az első 9 főre, majd 1 millió Ft/alkalmazott a 10-től a 49. főig, és 500 ezer Ft/alkalmazott az 50. főtől.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre.

Benyújtás ideje

2020. június 10.-től 2020. november 13-ig