Blog

Külpiacrajutási Támogatás - EXP2020

2020. 07. 28.

 

Mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint nagyvállalatok külpiaci versenyképességének javítása nemzetközi értékláncokba történő bekapcsolódás támogatásával

 

Elérhető az EXP2020 „Külpiacrajutási Támogatás” című felhívás, melynek célja a mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint nagyvállalatok külpiaci versenyképességének javítása nemzetközi értékláncokba történő bekapcsolódás támogatásával.

 

Fontosabb kritériumok:

  • a megvalósítás helye egész Magyarország területére kiterjed (Budapest is)
  • a keretösszeg 1 908 480 000 Ft
  • a támogatás külföldi platformokon való megjelenésre, marketingtevékenységek kivitelezésére, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások igénybevételére vonatkozik
  • a megvalósítási idő 2020. augusztus 3-tól 2021. november 30-ig tart
  • kötelező vállalás: a projekt keretében végzett tevékenységekhez kapcsolható árbevétel növekedése a beszámolási kötelezettség időszaka alatt a támogatás odaítélését követő harmadik év végére eléri a megítélt támogatás 30%-át. Bázisévnek a 2019-es év tekintendő.
  • támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50-60%-a, ezen felül önerőből kell finanszírozni a projektet