Blog

DEXTER Informatikai Kft. – SmartContent for Effective Learning

2021. 11. 29.

 

 

 

 

A SMARTCONTENT PROJEKT CÉLJA

A projekt célja egy okostananyagot kínáló, online tanulást támogató felhő alapú alkalmazás prototípusának kifejlesztése. A tanulási tevékenység támogatása ebben az összefüggésben magában foglalja a tanulást leginkább segítő okos tananyagok létrehozását és fejlesztését, valamint szorosan vett tanulási folyamat támogatását.

 

A SMARTCONTENT RENDSZER LÉNYEGE

Az online képzése egyre nagyobb szerepet vállalnak az oktatás és a tanulás minden szintjén. Ezért kiemelkedően fontos az online tanulás hatékonysága.

A tanulásban, a tapasztalatok megszerzésében az erre a célra kialakított információs mező, tananyag segít. Ennek az információs mezőnek a felépítettsége, alkalmazkodási képessége, reaktív természete emelheti a tanulás hatékonyságát.

A tanulás-technológia fejlesztőinek meg kell ragadni m inden lehetőséget arra, hogy a tanulási folyamat minél aprólékosabb megfigyelésével, érzékelésével, tágabb értelemben szenzorokkal felruházza a tanulási környezetet, majd ezek eredménye, folyamatos visszacsatolással a tartalom fejlesztésben és a tanulási folyamatban kerüljön hasznosításra.

 

A SMARTCONTENT RENDSZER MŰKÖDÉSE

A tanulási folyamatban a szenzorok segítségével kitapintható az egyénekre jellemző tudástérkép. Az egyéni tudástérkép pedig lehetőségeket kínál arra, hogy a tartalomtér alkalmazkodjon a tanuló felkészültségéhez. Ez az adaptivitási képesség alkalmasan kidolgozott tartalommal jelentős tanulási hatékonyság-emelkedéshez vezethet.

 

SMARTCONTENT SZAKMAI KONCEPCIÓ

Annak érdekében, hogy az okos-tartalmakhoz kötődő tartalomfejlesztés részleteire rátérhessünk, be kell mutatni azt a prototípus környezetet, mely lehetővé teszi, hogy a tartalomkezelésre vonatkozó innovatív funkciók használatba kerülhessenek.

A projekt keretében felépítésre került egy szoftverkörnyezet, melybe a résztvevők regisztrálhatnak, a hozzáféréseik, adatkezelésük rendezett szabályoknak megfelelően az adminisztrátor szerepkörű felhasználók által kialakítható. A résztvevők számára létrehozhatóak csomópontok, amik virtuális környezetet biztosítanak a tanulási projekt számára. A tanulási projekt keretét a képzés közös tartalma, esetleg időbeli vagy térbeli lefolyása szabja meg.

Ebben a virtuális képzési környezetben megfelelő jogosultságokkal lehet kialakítani, meghívni a tartalom gondozásában, a képzés szervezésében és formai, illetve tartalmi lebonyolításában résztvevőket, valamint a képzés résztvevőit.

Természetesen lehetnek olyan helyzetek is, amikor a képzés résztvevői aktívan formálják a képzési tartalmat, vagy azt a folyamatot, amin keresztül a képzés megvalósul. A képzés reakciókészségét, adaptív jellegét azért fontos megemlíteni, mert ennek nem csupán az elsajátítás hatékonyságának emelésében, de a tanulási motiváció fenntartásában is kulcsszerepe van.

 

SMARTCONTENT ALKALMAZKODÁSI STRATÉGIA

Az okos tanulás, és ebből következően az okos tananyagszervezés is teret kell, hogy adjon az alkalmazkodásnak. A SmartContent alkalmazkodási stratégiákat a következő nézőpontokra bontja:

  • Természetesen lehetnek olyan helyzetek is, amikor a képzés résztvevői aktívan formálják a képzési tartalmat, vagy azt a folyamatot, amin keresztül a képzés megvalósul.
  • Tutori alkalmazkodás (A tutor, a tanár számára olyan információk gyűjtése, melyek segítik a globális és személyre szabott tanulástámogatást.)
  • Okostananyag önálló alkalmazkodása (A diákok számára automatikusan rendelkezésre álló tananyagnavigátor, mely az egyéni tudástérkép alapján a megfelelő tananyagokat, kihívásokat kínálja a tanuló számára.)

 

AZ ONLINE TANULÁS PROBLÉMÁJA

Az online tanulás aktuálisabb, mint valaha. Az online tanulás aktuálisabb, mint valaha. Az aktualitás több tényező együttes jelenlétéből is származik:

  • Az okostelefonok és az internetelérés rohamos terjedése a világban
  • A tanulás azonnaliságára és a szükséglethez igazítottságára mutatkozó fokozott igények
  • A közvetlen találkozások járványügyi kockázata és az utazáshoz kötődő környezeti hatások is fokozzák az online tanulás lehetőségét

Az online tanulási tevékenység azonban számos problémával is küzd a tanulás hagyományos formáihoz képest.

 

________________________________________________

A 2018-1.1.1-MKI-2018-00114 azonosítószámú projekt publikációjaként megjelentetett tartalom.

További információ a termékről a DEXTER Informatikai Kft. ügyfélszolgálatán kérhető.