Blog

Magyar Falu Vállalkozás-újraindítási Program - GINOP Plusz-1.2.2-22

2022. 02. 09.

 

Megjelent a „Magyar Falu Vállalkozás-újraindítási Program” című pályázati felhívás, mely a mikrovállalkozások fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítését, a területi különbségek csökkentését, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítését tűzi ki céljául.

 

Olyan mikrovállalkozások támogatása a cél, amelyek részben az olcsó munkaerőre építő üzleti modellben működtek, azonban elkötelezettek termelékenységük növelésére és nyitottak a technológiai megújulásra és a szervezeti fejlődésre.

 

 

Fontosabb kritériumok:

 

  • a támogatás a Szabad vállalkozási zónák területén és Szabad vállalkozási zónán kívül eső 5000 fő lélekszám alatti települések számára érhető el
  • a keretösszeg 30 Mrd Ft
  • a megvalósítási idő maximum 18 hónap
  • a támogatás maximális mértéke 70%
  • a támogatás felhasználható eszközbeszerzésre, immateriális javak beszerzésére, építési költségekre stb.

 

 

Várjuk jelentkezésüket a támogatás igénylésére!